Живот во кутија

Живот во кутија

Цена: 350,00ден

350,00ден

„Целта е таму некаде далеку, ама може да стасаме ако одиме кон неа по добро исцртани патеки. Мора да сме едни до други. Нема вакви и онакви, нема наши и ваши...

Неправдата постои откако е создаден светот. Тешко се победува, но тоа не значи дека треба да е откажеме од потрагата по правдата, или, уште пострашно, да ги затвориме очите и да бидеме неми надбљудувачи.

Само, треба да го направите првиот чекор, секој нареден е полесен...“

Томислав Кежаровски - Кежо

Напишете ваш коментар