Избрани песни

Избрани песни

Цена: 1.200,00ден

1.200,00ден

Месневи има посебно место меѓу останатите дела на Мевлана; тоа е книга во која мудроста и сознанието се пронижани со одушевувањето и креативноста на Мевлана.

Создавањето на ова драгоцено поетско дело полно со значења кое содржи шест тома и околу 26.000 стиха траело околу десет години.

Значењето на Месневи се огледува во тоа што Мевлана во овие поеми и темите кои ги претставува настојувал да употребува монотеистички учења и верски извори, во исто време со алегории, приказни и нарации. Мевлана воопшто не е немарен во случаите кога поетскиот мотив или фрагмент треба да се поддржи, дообјасни и образложи со втемелен рационален аргумент; напротив, тој тоа го прави совршено и со манир на голем поет. Махмуд Шалуји
 

Напишете ваш коментар