Tip of the week #2

Tip of the week #2

Цена: 200,00ден

200,00ден
Идејата е TIP OF THE WEEK Прирачниците за личен и професионален развој да ги има секој од вас кај себе и постојано да се потсетува и навратува на текстовите, кога ќе се најде во одредена ситуација и кога има потреба од совет во таа област. Не го пазете, но чувајте го прирачникот. Пишувајте, чкртајте, лепете, подвлекувајте и коментирајте. Комуницирајте со секој од текстовите и давајте свои перспективи и коментари за содржината. Развијте свое гледиште и не се согласувајте со советите што се напишани или согласете се и веднаш применете го тоа знаење во практиката.

Напишете ваш коментар