Незавршено битие

Незавршено битие

  • Автор: Стефан Санџакоски
  • Издавачка куќа: ТРИ
  • ИСБН: 9786082300955
  • Година на издавање: 2012
  • Број на страни: 220
  • Димензии: 140X205
  • Корица: мека
  • Јазик: МК
Цена: 350,00ден
350,00ден
Во „Незавршено битие“ отец Стефан Санџакоски ос­танува доследен на определбата смело да се соочува со крупните и истовремено суптилните теолошки теми и проблеми, особено од областа на патристичката философија, аскетската теологија и христијанската етика. Но, неговата истражувачка љубопитност не запира таму. Тој ги подотвора портите и на другите научни регии и ги ѕирка мистериите својствени за философијата, пси­хологијата, социологијата, историјата, агиологијата, ан­тро­пологијата, уметноста и книжевноста. Посебна нагласка тре­ба да се стави на корпусот научно-истражувачки текстови од доменот на аскетската антропологија. Авторот сака и успева да ја вишнее новата пат­рис­тичка мисла во Македонија, до рамништето на икуменското пра­вославно богомислие.

Напишете ваш коментар